Naprapat som framtidsyrke presenteras vid Öppet hus

I förra veckan hölls Öppet Hus för intressenter till naprapatprogrammet. Intresset var stort för att söka till antagningen i augusti. Skolledningens presentation av utbildningen tydliggjorde kursupplägg och innehåll samt folkhälsoaspekter och samhällsnyttan av naprapatin. Den goda arbetsmarknaden för naprapater lyftes ur ett framtidsperspektiv. Många intressenter förvånades över den bredd som naprapatutbildningen innehåller med kurser inom såväl medicin, träningslära, biomekanik, psykologi, juridik, ekonomi som professionell utveckling. Styrkan inom huvudämnet naprapati där studenterna får möta patienter och realisera teoretisk och praktisk kunskap redan under termin 2 uppmärksammades också.

Härligt att också kunna informera om att nu även naprapater i Norge är ett legitimationsgrundat yrke. Kvällen avslutades med studentdemonstration av ett patientbesök, frågestund och rundvandring i lokalerna.

Känns alltid lika kul att få presentera den unika utbildningen som vi har och den betydelsefulla profession vi representerar.
Förhoppningsvis får vi välkomna flera av de intresserade åhörarna redan i augusti.

Tack till alla som deltog!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan