Naprapater i Norge får efterlängtad legitimation!

“Etter tøffe budsjettforhandlinger med Regjeringen ble det nå avgjort – 

Naprapatene i Norge skal nå endelig skal få den etterlengtede autorisasjonen!”

Att nu även naprapaterna i Norge innefattas i de legitimationsgrundade yrkena är ett enormt stort framsteg för Norge och för alla naprapater. Det är även ett stort erkännande för Naprapathögskolan att naprapatutbildningen är av sådan hög kvalitet att den kan ligga till grund för legitimation inte bara i Sverige men också i Norge.

Legitimation för naprapater infördes i Sverige genom riksdagsbeslut 1994 och sedan 2006 är ”naprapat” en skyddad yrkestitel. Även de finska naprapaterna har skyddad yrkestitel och sedan 2002 finns också en statlig naprapatutbildning vid Universitetet i Kotka, Finland.

Beslutet om legitimation för naprapater innebär ett stort erkännande till yrkesgruppen och vårdformen. Legitimerade naprapater lyder därför under samma lagar som övrig hälso- och sjukvårdspersonal, vilket utgör en grundförutsättning för ett ökat samarbete mellan naprapater och övrig vårdpersonal. Detta bidrar till ökade kontakter med övriga yrkesgrupper vilket i slutänden gagnar patienten. Patienterna får även en kvalitetssignal om den enskilda naprapatens kunnande och lämplighet för yrket.

Heja Norge, fantastiskt bra kämpat!

2020 kan ändå kanske avslutas med en bra utveckling!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan