Naprapathögskolan inför ”lärarbehandling” på kliniken

Den kliniska delen av utbildningen som ligger under ämnet Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den mest centrala inom naprapatprogrammet. För att ytterligare stärka pedagogiken inom ämnet införs under vårterminen ”lärarbehandling” som ett pilotprojekt. Det innebär att skolans lärare med många års klinisk erfarenhet tar emot patienter. Studenter från alla årskurser auskulterar under patientbesöket där de tar del av bemötande, undersökning, diagnostisering och olika behandlingsstrategier. Syftet är att ytterligare stärka pedagogiken i utbildningens viktigaste ämne, bygga referensramar genom goda förebilder och skapa utrymme för kliniska diskussioner och reflektioner redan tidigt under utbildningen. Naprapathögskolans lärare Nidal Awad är först ut med att genomföra ”lärarbehandlingar” och förhoppningen framöver är att fler lärare och kliniskt aktiva naprapater ska vara delaktiga och bidra till utvecklingen av projektet.

Hittills har bifallet varit mycket positivt, både från studenternas, patienternas och lärarens håll!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan