Per Palmgren

Naprapathögskolan inleder samarbete med Per Palmgren, leg. kiropraktor, disputerad forskare inom pedagogik vid Karolinska Institutet.

Per kommer att bidra med sin gedigna kompetens och brinnande intresse inom manuell medicin och pedagogik på flera sätt. Han kommer vara en av de personer som tillsammans med studierektor och lärare inom naprapati att leda den valbara kursen – ”pedagogiska spåret”. Dessutom kommer han att under vårterminen 2018 hålla seminarium om sin forskning inom medicinsk pedagogik samt en work-shop inom neuroanatomi med inlärningsmetoder hämtade från dansen.

Jag heter Per Palmgren och är 44 år gammal. Jag delar mitt liv mellan Frankrike, där jag har min familj, och Sverige, där jag har min universitetsanställning vid Karolinska Institutet (KI).

I grunden är jag dansare, både klassiskt skolad och tävlingsdansare, och är fortfarande idag väldigt engagerad i dansvärlden, både som tränare och domare. Under min tid som dansare hade jag en hel del rygg- och höftproblem och kom tidigt i kontakt med, naprapater, kiropraktorer och sjukgymnaster. Jag blev väldigt fascinerad av manuell medicin och dessa yrkesgrupper samt hade från dansen ett brinnande intresse för kroppen och rörelser. Jag sökte och kom in på både naprapat- och kiropraktorutbildningen och av en slump så utbildade jag mig till kiropraktor.

Direkt efter examen (2004) och legitimation (2006) så började jag undervisa vid Kiropraktorhögskolan i ämnen som anatomi och diagnostik. Jag tyckte det var oerhört roligt, stimulerande och utmanande att undervisa och blev väldigt intresserad av studenters lärande och funderade mycket kring pedagogiska frågeställningar. Detta ledde till att jag tog en masterexamen i medicinsk pedagogik vid University of Dundee i Skottland (2008-2010). 2010 kom jag i kontakt med KI och Klara Bolander Laksov som blev min handledare när jag antogs som doktorand 2011. 2016 disputerade jag inom ämnesområdet medicinsk pedagogik med avhandlingen ”It takes two to tango – an inquiry into healthcare professional education environments”.

Idag arbetar jag som universitetsadjunkt vid Enheten för utvärdering (EVAL), Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid KI. I mitt arbete driver jag en hel del pedagogiska projekt kopplade till kvalitetssäkring och utvärdering, forskar om psykosociala utbildnings- och lärandemiljöer samt har en del undervisning som primärt är inriktade mot doktorander och lärare.