Studieteknik

Naprapathögskolan satsar resurser på förbättrad studieteknik

Hur ska man få livet att ”gå ihop” som student? Hur får man ”tiden att räcka till”? Hur hittar man ”balansen i studierna”?

Steget från gymnasienivå till högskolestudier kan innebära rejäla utmaningar. Högskolestudier kräver att den studerande själv tar ansvar för studierna, vilket ställer stora krav på den enskilde studenten. För att lyckas krävs motivation, självdisciplin, koncentration och planering. Studieteknik är därför ett viktigt verktyg för att lyckas med studierna och ett sätt att minska på stressen.

Naprapathögskolan vill underlätta tillvaron för studenterna genom att satsa resurser på studieteknik. Detta sker i form av ett fördjupat samarbetet med Rudi Bjerregaard, pedagogisk konsult vid Stockholms Universitet. Sedan tidigare har Rudi haft seminarium under introduktionsveckan av naprapatprogrammet i ämnet studieteknik.

Varje vecka schemaläggs en workshop i studieteknik öppen för samtliga studenter vid Naprapathögskolan. Vid workshopen kommer de studerande att få stöd med bl.a studievanor & planering, lässtrategier & lästeknik, prokrastinering (tendens att skjuta upp uppgifter etc.), motivation och det akademiska tankesättet.
Med rätt studieteknik hoppas vi att allt fler får en bra struktur på livet som student och får tiden att räcka till annat kul än att ”bara plugga”…!

Vänliga hälsningar,
Helène

HELÈNE SCHULTE
PRINCIPAL  |  MD  |  PhD

NAPRAPATHÖGSKOLAN – SCANDINAVIAN COLLEGE OF NAPRAPATHIC MANUAL MEDICINE
KRÄFTRIKET 23A  |  114 19 STOCKHOLM  |  SWEDEN