Naprapathögskolan slår alla rekord i ansökningar till höstens program

Statistik från Universitet- och Högskoleämbetet från vårens ansökningstryck visar en ytterligare ökning med 3% jämfört med det tidigare anmälningsrekordet till HT20. Söktrycket till naprapatutbildningen har jämfört med förra antagningen HT20 ökat inte mindre än med drygt 20%, vilket måste anses som rekord!

Att allt fler söker till högskola och universitet beror mycket på hur samhälle och arbetsmarknad påverkas av pandemin. Naprapthögskolans rekordhöga intresse av utbildningen beror självklart också på detta men det bör också förtydligas med att marknadsföringssatsningar och andra utvecklingssatsningar genomförts för att få sveriges nöjdaste studenter.

Naprapathögskolan dimensionerar nu verksamheten utefter det ökade söktrycket vilket länge har varit en strategiskt mål för att stärka professionen manuell medicin. Långsiktigt är det självklart av stor vikt att skapa en kritisk massa genom att “öka volymen” av manuella terapueter för att få genomslagskaft i samhället och i politiken.

Stort tack till alla inblandade i antagningsprocessen!


Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan