Naprapathögskolan symbol

Naprapathögskolan utlyser rektorstjänst

Naprapathögskolan söker rektor med stort engagemang och fokus på framtiden.

Rektor är Naprapathögskolans pedagogiska ledare med ansvar för genomförande och utveckling av högskolans utbildningsverksamhet. Tjänsten kräver stor anpassningsförmåga till såväl interna som externa krav samt vilja och förmåga att ständigt utveckla det pedagogiska arbetet. Därför söker vi en visionär ledare som kan entusiasmera och driva förändringar på ett positivt sätt.

En rektor vid Naprapathögskolan måste ha förmåga att tänka strategiskt, vara en stark förhandlare och kunna förhålla sig till den samhälleliga kontext i vilken skolan verkar. Rektor skall också politiskt kunna driva arbetet mot akademiska poäng för studier vid naprapatprogrammet samt examensrätt för Naprapathögskolan. Rektor skall också kunna vara drivande i arbetet mot ökad internationalisering och samarbete med andra utbildningar och lärosäten. Rektor skall också vara drivande i utvecklingen av högkvalitativa kurser och vidareutbildning vid Naprapathögskolan.

Den person vi söker är kreativ, kan skapa goda relationer och tycker om att kommunicera med studenter, lärare, personal, myndigheter och omvärld. Vidare är den vi söker en god kommunikatör, som kan sätta tydliga mål och kan stötta, uppmuntra och inspirera.

Ökad konkurrens från andra utbildningsanordnare, både nationellt och internationellt, ställer krav på ständig utveckling av Naprapatutbildningen samtidigt som naprapatins identitet och särart måste bevaras. Båda dessa saker är viktiga för att utbildningen ska behålla sin attraktivitet, sitt goda renommé och sitt höga söktryck även i framtiden.

Ditt uppdrag

 • ansvarig för naprapatprogrammet
 • ansvarig för att naprapatutbildningen håller en hög vetenskaplig nivå
 • vara skolans ansikte utåt mot myndigheter, press och mot övriga högskolevärlden
 • planera, organisera och leda utbildningsarbetet vid Naprapathögskolan
 • ansvara för det pedagogiska arbetet
 • delat ekonomi- och budgetansvar

Dina kvalifikationer

Du har naprapatexamen och är legitimerad naprapat eller har annan medicinsk utbildning och är väl insatt i naprapatifrågor. Meriterande är forskarutbildning. Du är en trygg, lyhörd och tydlig ledare som får andra att växa. Du äger förmågan att omsätta dina erfarenheter i handlingar som präglas av både framåtanda och eftertänksamhet. Du har förståelse för vikten av god ekonomi, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och gott entreprenörskap som bas för en långsiktigt sund verksamhet.

Du som söker har:

 • erfarenhet av att arbeta med utbildning
 • erfarenhet av att arbeta med höga kvalitetsmål och med kund-/student- och patientnöjdhet i fokus
 • chefs- och ledarerfarenhet där verksamhets och personalansvar ingått
 • förståelse för vad det innebär att arbeta i en entreprenörsstyrd organisation i tillväxt
 • erfarenhet av arbete med intäkts- och kostnadsansvar

För att passa för tjänsten bör du dessutom:

 • trivas med att leda människor och ha en förmåga att få dina medarbetare att både prestera utöver det vanliga och trivas med sitt arbete
 • drivas av en stark vilja att stödja människor och få dem att växa och utvecklas
 • vara målstyrd och resultatinriktad
 • ha förmåga att fatta beslut och vara handlingskraftig
 • vara ödmjuk och inneha stark självkänsla
 • kunna skapa relationer och delta i olika nätverk
 • ha förmåga att hantera krav och motgångar med bibehållen positiv syn på framtiden
 • vara nyfiken och intresserad av forskning

Anställningsvillkor och lön

Tjänsten som rektor är på 50%. Anställningsformen är provanställning alternativt tillsvidare. Tillträde sker den 1 augusti 2016.

Rektor har ett nära samarbete med administrativ chef och VD och ansvarar mot VD och bolagsstyrelse. Förutom de formella kraven kommer stor vikt läggas på den sökandes personliga egenskaper.

Naprapathögskolan tillämpar individuell lönesättning inom ramen för det lönespann som fastställs av Naprapathögskolans Advisory Board.

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev, CV och gärna rekommendationer via e-post till inger.berg@nph.se senast den 25 mars 2016.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Inger Berg, inger.berg@nph.se alternativt Simon Berg, simon.berg@nph.se

Om Naprapathögskolan

Naprapathögskolan i Stockholm är den största högskolan i Norden inom avancerad manuell medicin och har utbildat naprapater sedan 1970. Högskolan är privat och ställd under statlig tillsyn.

Naprapatprogrammet är en fyraårig yrkesutbildning som leder fram till naprapatexamen, ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm är den enda legitimationsgrundande naprapatutbildningen i Sverige.

Naprapathögskolan söker rektor