Oskar Torstensson

Naprapathögskolan välkomnar Oskar Torstensson som ny studierektor för ÅK 1 & 2

 

Oskar har under de senaste åren varit en mycket uppskattad undervisande lärare och handledare vid Naprapathögskolan och kommer med start av HT23 ta över ansvaret som studierektor för ÅK 1 & 2. Stefan Bohlin är fortsatt ansvarig studierektor för kvarvarande del av vårterminen, men har inför nästa läsår valt att kliva av som studierektor och kommer framöver istället fokusera arbetet till Naprapathögskolans fortsatta kursutveckling inom huvudämnet naprapati.

Om Oskar och hans nya tjänst

”Jag är legitimerad naprapat och befinner mig just nu i slutskedet av en magisterexamen i folkhälsovetenskap. Min tid som undervisande lärare och handledare vid Naprapathögskolan har varit mycket givande och jag ser nu fram emot att få utöka med nya arbetsuppgifter. I rollen som studierektor ser jag fram emot att ha en nära kontakt med er studenter, och att få möjligheten att fungera som en resurs i både den professionella och personliga utvecklingen som sker under studietiden vid Naprapathögskolan”


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan