Naprapathögskolans välgörenhetsarbete UNHCR

Naprapathögskolans gåva till människor på flykt

Naprapatins dag arrangeras årligen i Naprapathögskolans studentkårs regi. Intäkterna från Naprapathögskolans klinik går denna dag oavkortat till välgörande ändamål. 2015 utsåg studentkåren i samråd med Naprapathögskolan UNHCR till mottagare av årets bidrag som uppgick till 22 800 kronor.
På uppdrag av FN arbetar UNHCR med att hjälpa människor på flykt undan krig och förföljelse. Organisationen kämpar för att värna mänskliga rättigheter, dela ut nödhjälp och för att ge människor på flykt möjlighet till en bättre framtid.
Flyktingar har ofta tvingats lämna allt bakom sig inför den ofta farofyllda resan mot säkerhet. UNHCR finns på plats i alla stora konflikter och ger människor akut nödhjälp såsom mat, vatten, sjukvård och tak över huvudet. De flesta flyktingar vill återvända hem men när det inte är möjligt så ger UNHCR dem en chans att bygga upp sina liv på nytt.

Så här skriver UNHCR som tack för vårt bidrag.

”Stort tack för er gåva till FN:s flyktingorgan UNHCR.

Med ert stöd vi kan ge flyktingar skydd, mat, rent vatten och andra viktiga förnödenheter för att möta de akuta behoven hos dem som flyr från förföljelse och våld. Er hjälp gör skillnad och bidrar till att vi kan fortsätta att hjälpa tusentals familjer som tvingas lämna sina hem.

22 december 2015”

Vi från Naprapathögskolan och Naprapathögskolans studentkår vill tacka alla som var med och bidrog till att göra Naprapatins dag 2015 så lyckad!

UNHCR julgåva 2015