Naprapathögskolans studenter fortsätter att ställa upp för sjukvården under den fjärde vågen

När pandemin utbröt startade Naprapathögskolan ett samarbete med Danderyds sjukhus (DS), ett av Sveriges största akutsjukhus, för att kunna bidra med insatser då situationen inom sjukvården var mycket ansträngd. Delar av den verksamhetsförlagda undervisningen inom naprapatprogrammet kunde förläggas vid DS för att bidra till den mycket svåra situationen.
Studenterna fick en introduktion och kunde sedan tjänstgöra som assisterande undersköterskor. Samarbetet föll mycket väl ut från både studenters och sjukhusets sida. Våra studenter fick mycket goda omdömen och deras insatser uppskattades. Utvärderingar visar att naprapatstudenterna har ”hög kompetens, stort engagemang och enorm vilja att lära sig”. Bättre omdömen kan man inte få!

Under den pågående fjärde vågen har DS återigen bett om hjälp. Tack för fortsatt visat förtroende och förhoppningsvis är det flera studenter som vill ta tillfället i akt och göra en betydelsefull insats!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan