Naprapathögskolans studenter ställer upp för sjukvården med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 har behovet av vårdpersonal ökat enormt. Sjukvården arbetar löpande med att ställa om verksamheten och att öka kapaciteten för att kunna ta emot den stora ökningen av patientflöden.

Med detta i åtanke kontaktade jag för ett par veckor sedan sjukhusledningen vid Danderyds sjukhus, där jag tidigare tjänstgjort som läkare inom anestesi- och intensivvård.  En av alla omställningar inom sjukvården är att tillvarata de studenter och professioner, andra än undersköterskor och sjuksköterskor, som redan har kunskaper inom medicin och/eller omvårdnad.

Min fråga var således – ”Kan Naprapathögskolans studenter som har goda kunskaper inom medicin och patientnära arbete, bistå vården i en tid av kris som vi inte sett motsvarigheten till i modern tid?” Frågan togs emot mycket positivt och initiativet uppskattades.

Förhandlingar har lett till att vi idag stolt kan konstatera att nästan 80 av Naprapathögskolans studenter, från termin 3-8, under nästa vecka kommer att genomföra utbildning till assisterande undersköterska vid Clinicum, Danderyds sjukhus. Tjänstgöringen innebär patientnära vård och kommer att ske vid Danderyds sjukhus och vid behov vid det nya fältsjukhuset i Älvsjö.

Tjänstgöringen kommer att delvis tillgodoräknas inom befintlig studieplan, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Externpraktik.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad – Tack!

Helène Schulte
Rektor Naprapathögskolan