Möte med studiesociala kommittén – ett givande och trevligt möte

I veckan har Studiesociala nämnden, numera kallat Studiesociala kommittén, haft möte. Vid våra möten diskuteras aktuella studentärenden, olika frågor som rör utbildningen och utvecklar olika former av studentstöd. Denna gång hade vi uppe frågor som rör bland annat nuvarande coronarestriktioner, gruppindelningar av klasserna, schemaläggning och studentkårens önskemål om att återuppta sociala aktiviteter. Sammanfattningsvis ett givande och trevligt möte.

Tack alla för ert engagemang att tillsammans vilja skapa den bästa tänkbara utbildningen. Ni gör ett riktigt bra jobb! 


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan