Naprapathögskolans väg mot akademiska mål

Strategigruppen samlas för att lyfta viktiga frågor såsom Naprapathögskolans väg mot akademiska mål.  Igår hade Strategigruppen vid Naprapathögskolan möte, vilket innebär att den finska utbildningen tillsammans med de svenska, norska och finska yrkesförbunden träffas för att diskutera och lyfta viktiga strategiska frågor.
Naprapathögskolans väg till akademisk status är en sådan viktig strategisk punkt. Per Palmgren, docent vid Karolinska Institutet, KI, och lektor vid Naprapathögskolan bjöds in för att belysa frågan ur en pedagogisk synvinkel. Dessutom informerade det norska förbundet om att ytterligare ett steg mot den slutgiltiga autorisasjonsprocessen kommer att ske under sommaren. Finland rapporterade att de påverkats av coronapandemin, precis såsom vi alla, och flertalet aktiviteter måste skjutas på framtiden. Arbetet med SoMe fortsätter. Svenska naprapatförbundet informerade om att arbete med den nya patientsäkerhetsmanual går in i sin slutfas. Vikten av det fortsatta drivet med grundforskning inom klinisk naprapati belystes. När det gäller fortsatt vidareutbildning av yrkeskåren finns det en förhoppning om att verksamheten kan återupptas efter sommaren. Svenska naprapatförbundets enkätundersökning om vilka ämnesområden som önskas belysas från medlemmarna kommer att ligga till grund för kursutbudet från Naprapathögskolan.

Avslutningsvis påmindes att datum för Naprapatins dag har fastställts till den 30:e september. Förhoppningen är att vi tillsammans kan uppmärksamma samhällsnyttan av naprapatin denna dag.

Vänliga hälsningar,


Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan