Naprapatins dag 2016 UNHCR

Naprapatins dag 2016

Naprapatins dag är en temadag som årligen arrangeras av Naprapathögskolans studentkår. Syftet är att uppmärksamma naprapatin i samhället samt skapa kontakter med andra vårdgivare.

Temat i år är “Studenten” med fokus på att jobba för en bättre och tätare kontakt med andra studenter men även lära, diskutera och resonera kliniskt mellan skolans olika klasser.

Av tradition går intäkterna från Naprapathögskolans klinik under Naprapatins dag oavkortat till välgörande ändamål. Tidigare års bidrag har gått till exempelvis organisationen SOS-barnbyar och ett stort skolprojekt i massajbyn Kwamadule i Tanzania. Årets bidrag kommer gå till UNHCR som på uppdrag av FN arbetar med att hjälpa människor på flykt undan krig och förföljelse.

Som avslutning på dagen kommer kåren arrangera FuckUp Night för skolans studenter, en kväll då vi lyfter fram och hyllar misstag i ett lärande syfte. FuckUp Night är inspirerad av en global rörelse som startade i Mexiko och har spridit sig över hela världen där det hålls FuckUp Nights flera gånger om året. I originalversionen är det entreprenörer som kommer och berättar om några av sina misstag.