God dialog & samverkan mellan utbildning och yrkesförbund är betydelsefull för naprapatins framtid 

I förra veckan hölls Strategigruppsmöte där utbildningsinstanserna tillsammans med yrkesförbunden i Sverige, Norge och Finland deltog. Vid mötet lyftes bland annat frågor som rör arbetsmarknaden och löneläget för nyexaminerade naprapater, yrkesförbundens betydelse för naprapatin, utvecklingen inom grund-/vidareutbildning, samverkan kring naprapatins utveckling i Norge samt den dialog som förs med Socialstyrelsen kring praktiktjänstgöringen i offentlig vård i Sverige.

Flera av de punkter som togs upp vid mötet kommer att behandlas separat i olika arbetsgrupper.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan