Norge firar stortingets beslut om ”lovreglering av autorisasjon for naprapater”!

I helgen hölls NoComm i Oslo, den årliga kongressen som arrangeras av Norges naprapatforbund, NNF. I år var det självklart extra festligt att tillsammans kunna fira den fantastiska framgången med autorisasjon för naprapater. Från Naprapathögskolan fanns Camilla Bolin, Stefan Bohlin, Nidal Awad, Linda Ladenstedt Engman, Eva Skillgate och undertecknad på plats för att gratulera.

På fredagen hölls kongress med flera inbjudan föreläsare, årsmöte samt bankett. På lördagen fortsattes kongressen med workshops där bland annat Mia Thuresson & Mimmi Linder, båda lärare vid Naprapathögskolan. Temat för workshopen var ”Manipulasjonsteknikker datid – nåtid”.

”Naprapathögskolan är mycket glada för att få vara med och fira framgången med autorisasjon för naprapater. Autorisasjon innebär att naprapati blir en etablerad och självklar del av norsk hälso- och sjukvård på samma sätt som i Sverige. Beslutet är självklart mycket viktigt ur flera aspekter. Det bidrar till bättre folkhälsan, stärker patientsäkerheten och innebär, inte minst, ett enormt erkännande av naprapati som behandlingsmetod. Beslutet utgör även en bekräftelse för Naprapathögskolan såtillvida att utbildningen bedöms vara av sådan hög kvalitet att den kan ligga till grund för legitimation i såväl Sverige som i Norge. Det innebär självklart också att Naprapathögskolans planer om att etablera naprapatutbildning i Norge i högsta grad aktualiseras.

Tack till alla som med stor beslutsamhet och professionalism varit delaktiga i processen!
Ett speciellt tack till Norges naprapatforbund med generalsekreterare Mariann Fuglerud och ordförande Thomas Lund Johannesen.
S
tort grattis till Norges alla naprapater samt det norska folket!”

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan