Norska naprapatförbundet på besök

Mariann Fuglerud och Rolf-Magnus Johansen från Norska naprapatförbundet, NNF, har besökt Naprapathögskolan. Syftet var dels att möta studenterna och informera om legitimationen i Norge samt dels för att föra diskussionen om möjligheterna att etablera naprapatutbildning i Norge vidare.

Nästa steg i denna process blir att återuppta diskussionen med NOKUT, Norwegian Agency for Quality Assurance in Education, som förts under året för att undersöka vilka vägar som är bäst.
Återigen vill Naprapathögskolan gratulera NNF till era fantastiska framgångar!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan