European College of Sport Science Barcelona

European College of Sport Science, en av världens största kongresser inom fältet ”sport science”, hölls i år i Barcelona. På plats var leg. naprapat, tillika lärare vid Naprapathögskolan Martin Asker. Martin presenterade sitt masterarbete med inriktning på behandling av skulderadaptioner hos unga handbollsspelare samt en sammanfattning av tre examensarbeten från Naprapathögskolan inom samma område. Ett annat intressant tema på kongressen var myter vs fakta kring ämnet bålstabilitet.

Nedan hittar du Martin Askers rapport med länkar.

ecss-kongressen-barcelona-2013

Poster Nikolaos Christidis

Ett friskt bett

Ett friskt bett är mer än friska tänder. Naprapathögskolan bjuder in till ett seminarium om bettfysiologi. Seminariet anordnas av Naprapathögskolans vetenskapliga råd och hålls av Nikolas Christidis, övertandläkare och specialist i bettfysiologi vid Karolinska Institutet.

Poster naprapat Martin Asker

Sports Medicine & Motor Control

Leg. naprapat Martin Asker rapporterar från ISEK-kongressen i Brisbane 2012 och Dansk idrottsmedicinsk förenings kongress i Kolding 2013.

Träna bort ryggproblem – Nyhetsmorgon TV4

 

Poster

International Conference & Exhibition on Orthopedics

Naprapaterna Madeleine Genberg och Hassan Aldudjaili rapporterar från kongressen International Conference & Exhibition on Orthopedics och berättar om deras posterpresentation.

Naprapathögskolans avslutning 2012

Avslutningen inleddes med att studenter och personal samlades till drink på Naprapathögskolans terrass. Klockan 14.00 intogs platserna i aulan och vi kan nog med säkerhet säga att vi slagit rekord i antal deltagare i avslutningsfirandet.

Konfrancier var Naprapathögskolans studierektor Eva bredberg och på talarlistan stod VD Inger Berg, rektor Eva Skillgate, ordförande i Naprapathögskolans vetenskapliga råd Professor Lars Alfredsson samt förbundschef för Svenska Naprapatförbundet Anders Mattsson-Coll.

Talade gjorde också Naprapathögskolans studentkårs ordförande Thomas Lund Johannesen som även tilldelades stipendium till minne av naprapat Anne-Li Hallstensson.

För musiken stod två av Naprapathögskolans studenter.

Fler bilder från evenemanget finns på Naprapathögskolan på Facebook.

Naprapat släpper lärobok i anatomi för hälso- & sjukvårdspersonal

Leg. Naprapat Rosita Chistensen har skrivit en lärobok i anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- & sjukvårdspersonal. Rosita är verksam som lärare vid Röda Korsets Högskola i Stockholm och undervisar i anatomi och fysiologi på både grund- och specialistutbildningsnivå.

Boken är utgiven på Pearson förlag.

Poster naprapat Fredrik Johansson

Topprestation inom ungdomsidrott

Naprapathögskolans Vetenskapliga Råd (NVR) bjuder in till seminarium med leg. naprapat Fredrik Johansson doktorand vid Ghent University och Karolinska Institutet. Seminariet hålls på temat topprestation inom ungdomsidrott – är elitsatsning ett nödvändigt ont eller bara ont i onödan? En inblick i hur Svenska Tennisförbundet under flera år arbetat strategiskt med fysiska tester och screening. Seminariet innehåller även en genomgång av aktuell forskning om axelleden hos ”overhead”-idrottare.

Seminariet hålls 25 april 2015 kl 16.15-18.00 i Naprapathögskolans aula, Bergasalen (T1), Kräftriket 23 A, Stockholm och är kostnadsfritt. För Naprapathögskolans studenter, lärare och personal krävs ingen föranmälan. Övriga deltagare anmäler sig senast dagen före seminariet via e-post till info@nph.se på telefon 08-16 01 20.

Varmt välkommen!

Naprapati även för sjukskrivna

”I Sverige är rygg- och nackbesvär några av de vanligaste orsakerna till både kort- och långvarig sjukskrivning samt förtidspensionering. Trots detta har bara en liten andel av landstingen i Sverige avtal med naprapater eller liknande kroppsterapeuter som kan erbjuda adekvata och beprövade behandlingsalternativ. Studier har visat att en naprapat kan vara ett bra alternativ till en ortoped för vissa besvär. Möjligheten att få den typen av behandling är beroende av att patientens landsting har ett sådant avtal. Att valet av bostadsort påverkar människors möjligheter till olika rehabiliteringsinsatser är inte bra. Därför bör landstingen i större utsträckning erbjuda fler erkända behandlingsmetoder än de konventionella. Människor möjligheter till effektiv rehabilitering är avgörande för deras möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.

Rehabilitering eller förebyggande behandling är idag förmåns- och skattefri. Det bidrar till att många yrkesarbetande människor kan få tillgång till effektiva behandlingar via sina arbetsgivare, utan att behöva betala höga avgifter. Sedan ett par år tillbaka klassificerar Skatteverket naprapatbehandlingar som privat sjukvård vilket har bidragit till att allt fler arbetsgivare erbjuder dessa som en förmån till de anställda. Dessa initiativ från företagens sida är glädjande. Vårt samhälle behöver en större flexibilitet kring rehabiliteringsinsatser och förebyggande behandling.

Det är dock inte rimligt att anta att behovet av exempelvis naprapatbehandlingar bara finns hos den yrkesarbetande befolkningen. När du står långt från arbetsmarkanden är insatser som dessa viktiga för att öka möjligheterna att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Av de cirka 1,5 miljoner naprapatbehandlingarna som utförs varje år i Sverige är bara närmare 2-3 procent offentligt finansierade. Här finns det en möjlighet till förbättring av systemet och landstingen behöver se över hur även dessa patienters kan få tillgång till den sortens behandling.

Förutom den positiva effekten för patienterna i form av ökade behandlingsmöjligheter kan även landstingen dra nytta av ett ökat utbud av alternativa behandlingsmetoder. Många patienter får vänta länge i kön och när de väl får en tid hos ortoped görs ingen behandlingsinsats. Samtidigt får patienter med allvarligare problem vänta onödigt länge. En studie från Blekinge Kompetenscentrum visar att en naprapat kan vara lika effektiv som en ortoped för vissa patienter. Det i sin tur ger en avlastning för landstingen och kortar därmed vårdköerna till ortopeden för övriga patienter. De samhällsekonomiska effekterna av att patienter inte behöver stå lång tid i kö till behandling är betydande. De enskilda människornas vinst av att snabbt få hjälp bör inte heller underskattas.

Att erbjuda människor adekvat vård och möjligheter till snabb rehabilitering är en viktigt och utmanande uppgift för landstingen. De lovande resultaten från studien i Blekinge öppnar upp för möjligheten att en stor andel av kort- och långtidssjukskrivna i Sverige snabbare skulle kunna återgå till arbetslivet. Men det är då avgörande att de i större utsträckning erbjuds erkända behandlingar som naprapati som komplement till den ordinarie sjukvården. Vinsterna för samhället och för de enskilda människorna är stora och jag välkomnar ett sådant initiativ från de ansvariga i landstinget.”

Marta Obminska
Riksdagsledamot för Uppsala län (M)

Manual Intervention Trial i samarbete med KI

Igår presenterades en del preliminära resultat från MINT-studien (Manual Intervention Trial) på Naprapathögskolan av doktorand Kari Paanalahti från Karolinska Institutet. Studiens syfte är att jämföra olika kombinationer av behandlingstekniker, som naprapaterna använder i sitt yrke, avseende behandlingsresultat och möjliga biverkningar. Behandlingarna i denna studie är genomförda av studenterna på Naprapathögskolans klinik och studien görs i samarbete med Karolinska Institutet.

Efter presentationen firades framgångarna med datainsamlingen i projektet vid studentkliniken vilken har fungerat över förväntan! Tack till alla studenter och patienter för er fina insats.

Eva Skillgate (Naprapathögskolan 2011-01-29)

Läs mer om MINT-studien här.