Praktik på Naprapathögskolan

Karolinska Institutet genomför undersökning om evidensbaserad praktik inom manuell terapi

Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC) vid Karolinska Institutet genomför studie om evidensbaserad praktik inom manuell terapi. 

Syftet är att kartlägga uppfattningar, färdigheter och användning av evidensbaserad praktik inom de yrkesgrupper som arbetar med manuell terapi, varav naprapaterna är en av de mest framträdande i Sverige idag.

Med evidensbaserad praktik avses ett systematiskt användande av flera olika kunskapskällor (vårdgivarens expertis, bästa tillgängliga kunskap från forskning, samt patientens situation, erfarenhet och önskemål) vid beslut om insatser för sina patienter.

Resultaten kommer att kunna ligga till grund för utbildnings- och forskningsinsatser inom området evidensbaserad praktik, vilka kan bidra till att höja kvaliteten på vården och främja samverkan och integrering av naprapatin och den konventionella vården.

Titti Lilje,
Leg Naprapat, Teknol dr,
Stina.Lilje@ki.se

Eva Skillgate,
Leg Naprapat, Med dr, forskargruppsledare,
Eva.Skillgate@ki.se

Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC)
Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutet

Ny utbildning för leg. naprapater i internationellt nätverk av vårdgivare från Europa

Som representant för naprapaterna i Europa och på uppdrag av IFONA (International Federation of Naprapathic Associations), har professor och leg. naprapat Eva Skillgate sedan en tid arbetat tillsammans med ett 15-tal forskare inom området ”spinal pain” från hela världen. Syftet med arbetet har varit att ta fram en läroplan och ett kurspaket för vårdgivare med intresse för vård av personer med besvär i rygg och nacke. Nu finns ett färdigt kurspaket i sju moduler, och de första kurserna startar den första veckan i juli 2019.

euro spine

Utbildningsprogrammets ledord är evidensbaserad, patientcentrerad, interprofessionell och integrerad vård:

“The European Diploma in Interprofessional Spine Care (EDISC) aims to train clinicians in a respectful and collaborative interprofessional environment.  The learning activities of EDISC are grounded within the principles of evidence-based and patient-centered care.  The EDISC promotes interprofessional dialogue and decision-making that focuses on improving patients’ health outcomes and quality of life.”

Målgruppen för utbildningen är naprapater, kiropraktorer, osteopater, fysioterapeuter, läkare och andra grupper som arbetar med rygghälsa. För att vara behörig ska den sökande ha en examen från en erkänd skola eller universitet samt ha minst två års klinisk erfarenhet.
Skillgate är en av lärarna på utbildningen och både hon vi på Naprapathögskolan hoppas få se många legitimerade naprapater i Geneve i juli 2019 för givande diskussioner och för att tillsammans sprida kunskap om naprapati och rygghälsa.

Läs mer om utbildningen:

EDISC kurswebb: https://www.eurospine.org/edisc-courses.htm

Länk till Anmälan: https://www.eurospine.org/courseregistration.htm

 

Naprapathögskolan logo

8 anledningar att välja Naprapathögskolan

 • omväxlande studier med både teoretiska, praktiska och kliniska ämnen
 • tidig patientkontakt redan från andra terminen
 • merparten av kurserna inom huvudämnet naprapati och idrottsmedicin
 • utbildning med mycket ”feed-back” på individnivå
 • möjlighet att individanpassa studierna för elitidrottande studenter
 • engagerade lärare och forskare
 • god sammanhållning bland studenterna
 • god arbetsmarknad och högst sysselsättningsgrad av alla yrken inom svensk hälso- och sjukvård

 

Examenshögtid

Nytt år nya grepp!

Future of Fitness

Future of Fitness

Future of Fitness: Teknologi, gentester och algoritmer för optimering av träning och prestation

Lunchseminarium på Naprapathögskolan med Mikael Mattsson, PhD, forskare vid Karolinska Institutet och RISE Research Institutes of Sweden samt Stanford University och Silicon Valley Exercise Analytics, CA, USA

14 november 2018 kl 11.15-12.00

Seminariet hålls i Naprapathögskolans aula, Bergasalen (T1), Kräftriket 23 A, Stockholm och är kostnadsfritt. För Naprapathögskolans studenter, lärare och personal krävs ingen föranmälan. Övriga deltagare anmäler sig senast dagen före seminariet via e-post till info@nph.se eller på telefon 08-16 01 20.

Varmt välkommen!

Nidal

Vidareutbildning vid Naprapathögskolan – Nu är vi igång!

Helgen 12-13 oktober 2018, genomfördes Naprapathögskolans första Refreshmentkurs i Nackmanipulation.

Nidal Awad, leg.naprapat och lärare i naprapati vid Naprapathögskolan tog på fredagen emot en grupp förväntansfulla naprapater. Syftet med kursen var att låta yrkesverksamma naprapater få ta del av hur utbildningen i nackmanipulation idag bedrivs vid Naprapathögskolan.

Manipulationsdockor

Naprapaterna var tillresta från hela Sverige, från Östersund i norr till Malmö i söder. Det var även stor variation på antal år man varit verksam som naprapat. Äldst var en naprapat med examensår 1979 och med hela 39 år i yrket. En i gruppen examinerades så sent som 2015. Däremellan var det stor spridning på antal yrkesverksamma år. Snabbt kunde vi konstatera att detta var ett positivt, glatt och nyfiket gäng naprapater!

Redan vid första rasten kom ett samstämmigt besked från gruppen ”Vi gillar Nidal som lärare”! Efter kursen genomfördes en kursutvärdering och här följer några kommentarer:

”Bra helhetskoncept” ”Pedagogiskt upplägg, bra tempo” ”Nidal är väldigt engagerad och duktig föreläsare och praktiker” ”Konkreta tips som man kan applicera direkt” Mycket variation och alternativ på grepp, tydlig handledning” ”Smittande, entusiastisk lärare relaterat till vardagen och verkliga kliniken”

På frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera kursen till en vän eller kollega” och på en skala 0-10? Där 10 är lika med Mycket sannolikt. Tolv deltagare svarar 10 och två deltagare svarar 9 på frågan.

På frågan ”Vilket är ditt samlade omdöme om kursen” ger 13 deltagare högsta betyg ”Mycket bra”. Detta tolkar vi som att gruppen som helhet känner sig mycket nöjd med kursupplägg, lärare och arrangemanget i sin helhet.

Naprapater

Vi på Naprapathögskolan tackar för förtroendet och det glädjer oss att ni visar intresse för dagens Naprapatutbildning, och hoppas vi får se er snart igen.

Lycka till i ert fortsatta yrkesliv som naprapater!
Tack Nidal för väl genomförd kurs.

Inger Berg
DN H.C.
VD Naprapathögskolan

FN-dagen

Ökad ojämlikhet stor utmaning för Sverige

FN:s medlemsländer antog 2015 ”Agenda 2030” innehållandes 17 globala mål hur världens länder kan arbeta för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter samt lösa klimatkrisen. Sverige stoltserar gärna med sin ledande roll i arbetet men tyvärr kan SCB konstatera att vi halkar efter med mål 10, om minskad ojämlikhet.

Vad kan vi alla göra för mål 10?

 • Se till att alla i vår omgivning har samma möjligheter oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, social bakgrund och fysiska förmåga.
 • Se till att vår omgivning agerar inkluderande och lär oss mer om det som kan verka främmande och annorlunda.
 • Se till att höja våra röster mot alla typer av diskriminering.

Vad mer specifikt kan vi vid Naprapathögskolan göra?

Ytterligare förtydliga och arbeta med det som står i Studiehandboken under Akademisk uppförandekod (Code of Conduct) och förhållningssätt:
”Naprapathögskolans mål är att erbjuda en trygg, tolerant och inkluderande studiemiljö fritt från fördomar. Ingen som helst form av diskriminering, kränkande beteenden och trakasserier tolereras. Som student vid Naprapathögskolan förväntas du att beakta alla människors lika värde. Det betyder att samtliga studenter vid Naprapathögskolan har ett eget ansvar att i alla situationer behandla andra människor med respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och ålder.”

Var rädda om varandras olikheter!

Vänliga hälsningar,
Helène Schulte

Md, PhD
Rektor Naprapathögskolan