Naprapat Nidal Awad

Nyrekryterad lärare i naprapati

Naprapathögskolan har den stora glädjen att kunna informera att leg. naprapat Nidal Awad, efter lång tid som konsult vid högskolan, nu har rekryterats som fast anställd lärare. 

Tjänsten gäller från och med 15:e oktober och omfattar 40%. Nidal har en mycket stor pedagogisk och klinisk erfarenhet inom vårt huvudämne naprapati. Undervisningen kommer främst att ske inom ramen för manipulationstekniker båda praktiskt och kliniskt. Som fast anställd lärare kommer Nidal att ingå i Naprapatigruppen som utformar och planerar både undervisning och utveckling inom huvudämnet.

Det är vår förhoppning att inom kort kunna presentera fler nyrekryteringar som kommer att ske för att ytterligare stärka undervisningen och utvecklingen inom huvudämnet vid Naprapathögskolan.