Välkomna tillbaka till ett nytt år och ny termin vid Naprapathögskolan!

Naprapathögskolan önskar såväl studenter, lärare som personal och samtliga samarbetspartner varmt välkomna till ett nytt år och en ny termin.

Nytt år innebär för de allra flesta någon form av nystart och ny energi. Vid Naprapathögskolan har vi flera pågående projekt som vi med nya krafter ser fram emot att fortsätta arbeta med. Det gäller som vanligt såhär års bland annat utbildningsmässor i både Sverige och Norge för att informera om naprapati och utbildningsprogrammet, vilket följs av Öppet Hus på Naprapathögskolan i mars. Under april ser vi fram emot FoMM – Nordens största kongress inom manuell medicin, arrangerad av Svenska Naprapatförbundet. I maj redovisar avgångsklassen DN57 sina examensarbeten, vilket alltid är intressant och lärorikt. Uppmuntrar alla som har möjlighet att delta vid detta den 5-7:e maj. Sist, men inte minst, ser vi självklart fram emot att få fira avgångsklassen med ett festligt avslut i och med examenshögtiden i juni, som traditionsenligt sker på Grand Hotel.


Utöver detta arbetar Naprapathögskolan tillsammans med Svenska Naprapatförbundet samt Socialstyrelsen med att se över regler samt föreskrifter gällande praktiktjänstgöringen, efter avlagd examen. Syftet är att kunna bredda antalet möjliga praktikplatser, framför allt vad gäller de tre månaderna inom offentlig vård, samt att tydliggöra vilka praktikplatser som är möjliga att tjänstgöra på. Dessutom närmar oss slutfasen av revideringen av ”Ramverk för systematiskt kvalitetsarbete vid Naprapathögskolan”. Under våren kommer även revideringen av ”Säkerhetsmanual och guidelines för naprapater” att slutföras, vilket också sker i samverkan med Svenska Naprapatförbundet. Under våren väntas även svar från Universitetskanslersämbetets tillsyn av naprapatprogrammet.

Sammanfattningsvis har vi en stimulerande vårtermin vid Naprapathögskolan att se fram emot. Personligen ser jag mycket fram emot den utökade undervisningen som jag kommer att ha under vårterminen. Alltid värdefullt och ger mycket energi att få möta er studenter i undervisningsmiljön! Naprapathögskolans utbildningskultur skapas och utvecklas i mötet mellan medarbetare, studenter, patienter och övriga intressenter och bygger på öppenhet, ärlighet och respekt för alla människors lika värde!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan