Nytt avtal mellan Naprapathögskolan och studentkåren

I dagarna skriver Naprapathögskolan och studentkåren på ett avtal som formaliserar det gemensamma arbetet med studentinflytandet av utbildningen.

Avtalet har länge diskuterats och nu har ledningsgruppen vid Naprapathögskolan beslutat att förutom tillsammans definiera vilken roll studentkåren bör ha vid högskolan även bidra med ett ekonomiskt stöd. De allra flesta lärosäten ger olika former av ekonomiskt stöd till studentkårerna, ett stöd som kan innebära ett monetärt bidrag men även att lärosätet tillhandahåller lokaler eller annan kringutrustning. Förhoppningen är att kårens fortsatta arbete ska underlättas genom stödet och att arbetet inom bland annat Studiesocial nämnden och Utbildningsnämnden fortsatt ska kunna prioriteras.

Tack för gott samarbete och med en förhoppning om många kommande givande diskussioner och arbetsprocesser!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan