Bibliotek

Naprapathögskolans bibliotek omfattar i första hand högskolans examensarbeten. Biblioteket är öppet alla vardagar och bibliotekarie finns på plats två gånger i veckan för att bistå högskolans studenter med lån och informationssökning. I kursen forskningsmetodik introduceras du som student till informationssökning i vetenskapliga artiklar och medicinsk litteratur.

Bibliotekarie nås via e-post till bibliotek@nph.se

Karolinska Institutets Universitetsbibliotek

Inte långt från Naprapathögskolan ligger Karolinska Institutets universitetsbibliotek – KIB, Sveriges största medicinska bibliotek. I kursen forskningsmetodik under naprapatutbildningens andra termin ingår studiebesök med informationssökning på KIB. Detta för att du som student tidigt i utbildningen skall bli bekant med hur du kan använda denna biblioteksresurs i dina fortsatta studier.

Besök KIB på webben.