Bibliotek

Naprapathögskolans bibliotek omfattar i första hand högskolans examensarbeten. Biblioteket är öppet alla vardagar och bibliotekarie finns på plats två gånger i veckan för att bistå högskolans studenter med lån och informationssökning. I kursen forskningsmetodik introduceras du som student till informationssökning i vetenskapliga artiklar och medicinsk litteratur.

Naprapathögskolans bibliotekarie nås via e-post till bibliotek@nph.se

Karolinska Institutets Universitetsbibliotek

Inte långt från Naprapathögskolan ligger Karolinska Institutets Universitetsbibliotek – KIB, Sveriges största medicinska bibliotek. I kursen forskningsmetodik under naprapatutbildningens andra termin ingår informationssökning och denna utförs till stor del på KIB.  Detta för att du som student tidigt i utbildningen skall bli bekant med hur du bedriver informationssökning men även hur du kan använda denna biblioteksresurs i dina fortsatta studier.

Besök KIB på webben.