Medarbetare

Högskoleledningen träffas efter överenskommelse med kansliet på telefon +46 (0)8 16 01 20 eller e-post till info@nph.se.

Helène Schulte

Helène Schulte

Rektor

Rektor, ämnesföreträdare för medicinska ämnen, ordförande Utbildningsnämnden, Studiesociala kommitten och Disciplinnämnden samt medlem Forskningsnämnden. Leg. läkare och disputerad doktor vid Karolinska Institutet. Kliniskt och forskningsmässigt specialiserad inom anestesi- och intensivvård med särskild inriktning mot uppkomstmekanismer och olika behandlingsstrategier av smärta. Disputerade vid Karolinska Institutet 2005 med avhandlingen: “Human experimental pain models: Methodological & analgesic studie”

E-post:
helene.schulte@nph.se

Patrik Otteberg

Patrik Otteberg

Klinikchef & Administrativ chef

Legitimerad naprapat.

E-post:
patrik.otteberg@nph.se

Inger Berg

Inger Berg

Styrelseordförande

DN h.c. medgrundare av Naprapathögskolan och har arbetat administrativt med utbildningen sedan 1970.

E-post:
inger.berg@nph.se

Simon Berg

Simon Berg

Förvaltningschef

Administrativ chef med ansvar för marknadsfrågor samt data & IT. Har studerat ekonomi, grafisk design och produktionsledning och arbetat på Naprapathögskolan sedan 2007.

E-post:
simon.berg@nph.se

Stefan Bohlin

Stefan Bohlin

Studierektor

Legitimerad naprapat. Ansvarig för åk 1-2.

E-post:
stefan.bohlin@nph.se

Camilla Bolin

Camilla Bolin

Studierektor

Legitimerad naprapat. Ansvarig för åk 3-4.

E-post:
camilla.bolin@nph.se

Oskar Torstensson

Oskar Torstensson

Vikarierande Studierektor

Legitimerad naprapat. Ansvarig för åk 1-2.

E-post:
oskar.torstensson@nph.se

Linda Ladenstedt Engman

Linda Ladenstedt Engman

Utbildningsinformatör och ansvarig för utbildningssamordning

Ansvarig för antagning, förberedande kurser och utbildningsmässor. Svarar på frågor kring utbildning och antagning. Ordförande i Naprapathögskolans antagningsnämnd.
Övergripande ansvar för årskurs 1-4. Arbetar även som utbildningssamordnare för årskurs 1-2.

E-post:
linda.ladenstedt@nph.se

Yvonne Andersson

Yvonne Andersson

Ordförande Naprapathögskolans Advisory Board

Fil. dr. och fd. riksdagsledamot med stort engagemang i forsknings- och utbildningsfrågor.

Sara Ljunghe

Sara Ljunghe

Utbildningssamordnare åk 3-4

Ansvarig för årskurs 3-4 rörande betygshantering, tentamen, CSN och Schoolity.

E-post: sara.ljunghe@nph.se

Sussi Berg

Sussi Berg

Kanslist

E-post: info@nph.se

Julia Gjötterberg

Julia Gjötterberg

Marknadschef

Ansvarig över Naprapathögskolans marknadsföring.
Studerat på Berghs School of communication och har arbetat på Naprapathögskolan sedan 2021.

E-post:
julia.gjotterberg@nph.se

Ida Berg

Ida Berg

Controller

E-post:
ida.berg@nph.se

Anette Nilsson

Anette Nilsson

Ekonomiansvarig

Har arbetat på Naprapathögskolan sedan 2007.

E-post:
anette.nilsson@nph.se

Claes Ekström

Claes Ekström

Lärare naprapati

Legitimerad naprapat. Kursansvarig för naprapati ämnena i ÅK 3 & 4. Ordförande Naprapatigruppen. Sitter med i studiesociala- och utbildningsnämnden.

E-post:
claes.ekstrom@nph.se

Nidal Awad

Nidal Awad

Lärare naprapati

Legitimerad naprapat, arbetat på Naprapathögskolan sedan 2002 parallellt med klinisk verksamhet. Håller vidareutbildningar för naprapater och andra manuella medicinare.

E-post:
nidal.awad@nph.se

Per Palmgren

Per Palmgren

Pedagogisk ledare vid Naprapathögskolan samt ämnesföreträdare inom Anatomi och Forskningsmetodik

Docent i medicinsk pedagogik vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), vid Karolinska Institutet.
Disputerade 2016 vid Karolinska Institutet med doktorsavhandlingen
"It takes two to tango – an inquiry into healthcare professional education environments".

E-post: per.palmgren@nph.se

Peter Viklund

Peter Viklund

Lärare naprapati

Legitimerad naprapat och anställd som lärare i naprapati på Naprapathögskolan på 40%. Har ett särskilt kliniskt intresse för långvarig smärta. Det speglas i de forskningsprojekt som han är involverad i samt i de utbildningar som Peter håller i för studenter och andra manuella terapeuter. Peter är bland annat vidareutbildad i Folkhälsovetenskap.

E-post:
peter.viklund@nph.se

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson

Lektor Idrottsmedicin vid NPH

Legitimerad naprapat och forskare vid Sophiahemmet Högskola, Director Tennis Research and Performance Group.
Disputerad 2017, vid Ghent University med avhandlingen
“The shoulder in the elite adolescent tennis player. Exploration of structural and functional sportspecific adaptations”

E-post:
fredrik.johansson@nph.se

Lena Holm

Lena Holm

Ledamot i Naprapathögskolans Forskningsnämnd

E-post:
lena.holm@nph.se