Öppet hus på Naprapathögskolan

Öppet hus på Naprapathögskolan

Studierektor Helène Schulte hälsade alla besökare välkomna i aulan och gick igenom programmet för kvällen; informationsmöte, rundvandring med studentdemonstrationer samt avslutning med mingel och frågestund.

Rektor Eva Skillgate inledde med att kort presentera definitionen av naprapati samt hur naprapatin grundades i USA av Oakley Smith, inspirerad av bland annat tjeckisk manuell medicin, för drygt 100 år sedan.

Naprapatin i Sverige har funnits sedan 1970 då Björn J:son Berg efter studier i USA tog med sig behandlingsformen hem. Han tog till sig av våra nordiska massagetekniker och skapade på så sätt den nordiska naprapatin. Naprapatprogrammet blev snabbt en populär utbildning som lockade många studenter och naprapaterna är idag den största gruppen inom utövare inom manuell medicin.

Skillgate avslutade sin del av presentationen med att gå igenom några viktiga årtal i Naprapatins historia exempelvis legitimation 1994, studiemedel 2001, skyddad yrkestitel 2006 och etablerad forskningssamverkan med Karolinska institutet 2009.

Presentationen fortsatte med att Naprapathögskolans studierektorer Helène Schulte och Helene Hultholm gjorde en översiktlig redogörelse för naprapatprogrammets studieplan; ”en bred basmedicinsk utbildning med specialisering inom naprapatisk manuell terapi.”

Kvällen fortsatte med rundvandring i Naprapathögskolans lokaler. Studenter från årskurs två demonstrerade neurologiskt status och massage och studenter från årskurs fyra demonstrerade undersökning och behandling av akut lumbago.