Öppet hus vid Naprapathögskolan

 
I veckan har intresserade av naprapatutbildningen bjudits in till Öppet hus.
Trots snökaos var det många som hade möjlighet att komma, vilket vi är glada för. Det är alltid lika roligt att få presentera utbildningen och den utvecklingen som skett under de senaste åren. Framförallt stimulerande är att se alla er studenter som på olika sätt bidrar till Naprapathögskolans god rykte, oavsett om det gäller att möta patienter på kliniken, informera om utbildningen på utbildningsmässor eller vid Öppet hus. Ni är Naprapathögskolans ansikte utåt och ni gör en fantastisk insats!

Vi vet att man inte blir en framgångsrik terapeut enbart genom teoretisk kunskapsinhämtning eller genom att behärska olika behandlingstekniker. Att vara en god och framgångsrik terapeut innebär så mycket mer där andra kvaliteter såsom självkännedom, empati, förmåga till bemötande och kommunikation är avgörande. Fortsätt med det goda arbete ni påbörjar under studietiden med den professionella utvecklingen även under det kommande yrkeslivet!

Naprapathögskolan hoppas att få se flera av de som besökte oss vid Öppet hus påbörja naprapatprogrammet där stor vikt läggs vid just den professionella utvecklingen till att bli en framgångsrik naprapat!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan