Patrik Otteberg – Ny administrativ chef

Leg. naprapat Patrik Otteberg Naprapathögskolans nya administrativa chef.

De övergripande arbetsuppgifterna innebära att skapa och upprätthålla rutiner samt bära ansvar för det administrativa arbetet som rör ekonomi-, personal- och arbetsmiljö. I rollen som administrativ chef ligger att samverka med styrelse, ägare och övriga anställda i ledande befattning vid Naprapathögskolan för att nå verksamhetens uppsatta mål. Många av ansvarsområdena har Patrik redan god kännedom om, inom sin tjänst som klinikchef, vilket han har varit sedan 2018.

Patrik kommer att behålla sin nuvarande tjänst och blir därmed formellt ”Klinikchef och Administrativ chef”. Överlämningen av arbetsuppgifter från Simon Berg som nu innehar tjänsten som administrativ chef kommer successivt att ske under resterande del av höstterminen.

Naprapathögskolan välkomnar Patrik till sin nya tjänst!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan