Pedagogisk utveckling vid Naprapathögskolan

Det nya läsåret har börjat med full fart! Inte minst med tanke på att söktrycket till naprapatprogrammet återigen har varit enormt stort, vilket självklart är mycket stimulerande. Detta faktum i kombination med att vi fortsatt arbetar ”hybrid-lösningar”, gör att det ställs krav på att den pedagogiska utvecklingen fortsätter. I veckan har därför Per Palmgren, lektor i pedagogik vid Naprapathögskolan och docent i medicinsk pedagogik vid Karolinska Institutet, haft en pedagogisk workshop (WS) för skolledning och lärare vid Naprapathögskolan. Vi belyste pedagogiska centrala begrepp samt vad undervisning och lärande egentligen innebär.

”Take-home message”:

  • Vikten av lärandemålen:
    Dvs. att både lärare och studenter är medvetna om hur dessa används för lärande och undervisning i naprapatprogrammets olika kurser.

  • Betydelsen av konstruktiv länkning:
    Att lärarens intention, undervisnings- & läraktiviteter samt examinationer & bedömningar skapar en sammanhängande rödtråd.

  • Värdet av variation:
    Undervisnings- och läraktiviteter bör bestå vara av varierande natur och att föreläsningar genomsyras av studenaktivitet vilket ger utrymme för reflexion, stimulerar till pardiskussioner, s.k. bikupor och ger möjlighet till åsikter genom t.ex. mentometrar.

De olika pedagogiska verktygen diskuterades sedan vidare i veckans möte i ”Naprapatigruppen” som numera bytt namn till ”Programkommitten”. Hur kan vi fortsättningsvis implementera de olika verktygen för att underlätta inlärningen för våra studenter?

Sammanfattningsvis en mycket bra start på det nya läsåret. Stort tack Per!

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan