Per Palmgren uppmärksammas för sin pedagogiska excellens

Ny ledamot i Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi har nyligen utsetts. Av de inkomna ansökningarna 2022 var det bara en kandidat som efter interna och externa granskningar bedömdes lämplig, nämligen Per Palmgren.

Pedagogiska Akademi består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande. Deras pedagogiska insatser har bedömts som särskilt viktiga för att främja god utbildningskvalitet.

Sakkunniga lyfter särskilt att Per är en mycket kompetent pedagog med både djup och bred högskolepedagogisk kunskap och att han kan omsätta högskolepedagogisk teori i
undervisningspraktik. Vidare att Pers meriter som forskningsaktiv med forskningssamarbeten och samförfattande med idag ledande forskare i högskolepedagogik nationellt som internationellt är ett av flera uttryck för detta.

Per berättar att ”i och med utnämningen får jag en engångspremie vilken jag antagligen kommer att använda för att ta en månads ”sabbatical” för att skriva på två medicinpedagogiska forskningsprojekt. Vidare, tänker jag att genom Pedagogiska Akademins nätverk, kunna dela med mig av min erfarenhet och reflekterande undervisningspraktik och därmed stödja andra lärare och lärarlag i deras strävan att utveckla, undervisning, handledning och utbildning.”

 
Naprapathögskolan gratulerar Per till mycket fin utmärkelse.
Vi är stolta och tacksamma över att ha dig som pedagogisk ledare av naprapatprogrammet!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan