Datorsal

Pluggstuga – Naprapathögskolan avsätter resurser för att underlätta studierna för årskurs ett!

Coronasituationen har fört med sig att delar av studieplanen har förändrats för flertalet studenter. Så även de studenterna i nya årskurs ett.

Att påbörja en utbildning där majoriteten av lektionerna sker på distans medför utmaningar. Vi är inte ensamma i denna situation även om varje utbildningsinstans har olika unika förutsättningar, där vår utmärker sig genom mycket praktik och klinik.

Naprapathögskolan har därför prioriterat skolans lokaler för de lektioner som inte lämpar sig för distansundervisning dvs. de praktiska lektionerna. Teorilektionerna i termin 1 sker, såsom för övriga klasser, via distans.

Pluggstuga

För att prioritera de nya studenterna har resurser avsatts i form av möjligheten till fysiska möten i skolans lokaler och i mindre grupper. Syftet med “pluggstuga” är att få ställa frågor och diskutera det som föreläsaren gått igenom på lektionerna.

Äldre studenter, framförallt från årskurs ÅK4, kommer att finnas på plats för att stötta inlärningen och utifrån de nya studenternas frågor försöka förklara sådant som varit svårt eller bara gått lite fort. Pedagogisk forskning visar på att studenter som förklarar för studenter är ett mycket framgångsrikt koncept. Vi planerar att börja med kurserna Fysiologi 2 och Anatomi 3 för att se hur projektet faller ut.

Tack för ni är med och skapar en studievänlig miljö genom att erbjuda hjälp och kunna ta emot hjälp!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan