Post-corona utbildningen – dags att blicka framåt!

Naprapathögskolans förhoppning är vi nu kan börja blicka framåt mot en ”post-corona” utbildning.

Utbildningen har under det gångna året genomgått en tuff tid som inneburit stora anpassningar av verksamheten, dels ur ett organisatoriskt men också ur en utbildningsmässig aspekt. Vi har varit tvingande att finna akuta lösningar för att kunna fortsätta undervisningen. Vi har gjort det & vi har klarat det!
Inga kurser eller examinationer har blivit inställda, alla studenter har kunnat studera inom avsatt tid och avgångsklasserna har kunnat ta sin examen. Utvärderingarna visar dessutom att vi har gjort detta med en bibehållen mycket god utbildningskvalitet, dvs. både studenter och patienter är fortsatt nöjda! Trots att vi alla emellanåt, säkerligen ganska ofta, känner en allmän ”uppgivenhet” och förtvivlan över situationen som vi alla befinner oss i.

Sammanfattningsvis har digitaliseringsprocessen som vi har varit tvingade att implementera i rekordfart givetvis lett till att utveckling tagit ”sjumilakliv”. Nu gäller det att ta lärdom av det gångna året och ”spinna vidare” på våra erfarenheter och det som vi ska ta med oss in i den framtida undervisningen! I likhet med det som Eringfeld konkluderar i artikeln ”Higher education and its post-coronial future: utopian hopes and dystopian fears at Cambridge University during Covid-19” 2020 behöver vi utveckla en blandad metod som kombinerar säkert och flexibelt virtuellt med ”ansikte mot ansikte-undervisning” för att inkludera studenternas olika behov och samtidigt behålla en känsla av social samhörighet och gemenskap.Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan