Praktik på Naprapathögskolan

Karolinska Institutet genomför undersökning om evidensbaserad praktik inom manuell terapi

Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC) vid Karolinska Institutet genomför studie om evidensbaserad praktik inom manuell terapi. 

Syftet är att kartlägga uppfattningar, färdigheter och användning av evidensbaserad praktik inom de yrkesgrupper som arbetar med manuell terapi, varav naprapaterna är en av de mest framträdande i Sverige idag.

Med evidensbaserad praktik avses ett systematiskt användande av flera olika kunskapskällor (vårdgivarens expertis, bästa tillgängliga kunskap från forskning, samt patientens situation, erfarenhet och önskemål) vid beslut om insatser för sina patienter.

Resultaten kommer att kunna ligga till grund för utbildnings- och forskningsinsatser inom området evidensbaserad praktik, vilka kan bidra till att höja kvaliteten på vården och främja samverkan och integrering av naprapatin och den konventionella vården.

Titti Lilje,
Leg Naprapat, Teknol dr,
Stina.Lilje@ki.se

Eva Skillgate,
Leg Naprapat, Med dr, forskargruppsledare,
Eva.Skillgate@ki.se

Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC)
Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutet

Ny utbildning för leg. naprapater i internationellt nätverk av vårdgivare från Europa

Som representant för naprapaterna i Europa och på uppdrag av IFONA (International Federation of Naprapathic Associations), har professor och leg. naprapat Eva Skillgate sedan en tid arbetat tillsammans med ett 15-tal forskare inom området ”spinal pain” från hela världen. Syftet med arbetet har varit att ta fram en läroplan och ett kurspaket för vårdgivare med intresse för vård av personer med besvär i rygg och nacke. Nu finns ett färdigt kurspaket i sju moduler, och de första kurserna startar den första veckan i juli 2019.

euro spine

Utbildningsprogrammets ledord är evidensbaserad, patientcentrerad, interprofessionell och integrerad vård:

“The European Diploma in Interprofessional Spine Care (EDISC) aims to train clinicians in a respectful and collaborative interprofessional environment.  The learning activities of EDISC are grounded within the principles of evidence-based and patient-centered care.  The EDISC promotes interprofessional dialogue and decision-making that focuses on improving patients’ health outcomes and quality of life.”

Målgruppen för utbildningen är naprapater, kiropraktorer, osteopater, fysioterapeuter, läkare och andra grupper som arbetar med rygghälsa. För att vara behörig ska den sökande ha en examen från en erkänd skola eller universitet samt ha minst två års klinisk erfarenhet.
Skillgate är en av lärarna på utbildningen och både hon vi på Naprapathögskolan hoppas få se många legitimerade naprapater i Geneve i juli 2019 för givande diskussioner och för att tillsammans sprida kunskap om naprapati och rygghälsa.

Läs mer om utbildningen:

EDISC kurswebb: https://www.eurospine.org/edisc-courses.htm

Länk till Anmälan: https://www.eurospine.org/courseregistration.htm

 

Per Palmgren

Naprapathögskolan inleder samarbete med Per Palmgren, leg. kiropraktor, disputerad forskare inom pedagogik vid Karolinska Institutet.

Per kommer att bidra med sin gedigna kompetens och brinnande intresse inom manuell medicin och pedagogik på flera sätt. Han kommer vara en av de personer som tillsammans med studierektor och lärare inom naprapati att leda den valbara kursen – ”pedagogiska spåret”. Dessutom kommer han att under vårterminen 2018 hålla seminarium om sin forskning inom medicinsk pedagogik samt en work-shop inom neuroanatomi med inlärningsmetoder hämtade från dansen.

Jag heter Per Palmgren och är 44 år gammal. Jag delar mitt liv mellan Frankrike, där jag har min familj, och Sverige, där jag har min universitetsanställning vid Karolinska Institutet (KI).

I grunden är jag dansare, både klassiskt skolad och tävlingsdansare, och är fortfarande idag väldigt engagerad i dansvärlden, både som tränare och domare. Under min tid som dansare hade jag en hel del rygg- och höftproblem och kom tidigt i kontakt med, naprapater, kiropraktorer och sjukgymnaster. Jag blev väldigt fascinerad av manuell medicin och dessa yrkesgrupper samt hade från dansen ett brinnande intresse för kroppen och rörelser. Jag sökte och kom in på både naprapat- och kiropraktorutbildningen och av en slump så utbildade jag mig till kiropraktor.

Direkt efter examen (2004) och legitimation (2006) så började jag undervisa vid Kiropraktorhögskolan i ämnen som anatomi och diagnostik. Jag tyckte det var oerhört roligt, stimulerande och utmanande att undervisa och blev väldigt intresserad av studenters lärande och funderade mycket kring pedagogiska frågeställningar. Detta ledde till att jag tog en masterexamen i medicinsk pedagogik vid University of Dundee i Skottland (2008-2010). 2010 kom jag i kontakt med KI och Klara Bolander Laksov som blev min handledare när jag antogs som doktorand 2011. 2016 disputerade jag inom ämnesområdet medicinsk pedagogik med avhandlingen ”It takes two to tango – an inquiry into healthcare professional education environments”.

Idag arbetar jag som universitetsadjunkt vid Enheten för utvärdering (EVAL), Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid KI. I mitt arbete driver jag en hel del pedagogiska projekt kopplade till kvalitetssäkring och utvärdering, forskar om psykosociala utbildnings- och lärandemiljöer samt har en del undervisning som primärt är inriktade mot doktorander och lärare.