Professionell & Vetenskaplig utveckling

För rektor har det nya året hittills inneburit fördjupat arbete med den nya utbildningsplanen 2020. Min förhoppning är att de två strimmorna PU & VetU som kommer integreras i utbildningen kommer att bidra till en positiv utveckling.

Professionell utveckling, PU

Den övergripande målsättningen för strimman är att studenten ska utveckla sin förmåga att kommunicera med patienter. Merparten av ämnet kommer därför att integreras i den kliniska naprapatin, Verksamhetsintegrerat lärandet (VIL). Strimman kommer innehålla olika områden såsom coaching, betendevetenskap & medicinsk psykologi, samtalsmetodik & kommunikativ förmåga, sjukvårdsjuridik, företagande & samarbete, genusperspektiv och etiskt förhållningssätt.

Vetenskaplig utveckling, VetU

Syftet med VetU är att introducera studenten till vetenskapligt tänkande och ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt som en naprapat behöver i sin dagliga kliniska verksamhet. Dessutom förbereds studenten för det ”livslånga lärandet”. Strimman kommer att behandla vetenskaplig informationssökning, kommunikation, studiedesign, forskningsetik, biostatistik, evidensbaserad medicin (EBM) och metoder för klinisk forskning och tillämpning av EBM.

Merparten av ämnena finns redan i nuvarande utbildningsplan men de behöver förtydligas och lyftas i ett kliniskt perspektiv för att kunna appliceras på ett korrekt och meningsfullt sätt.

Önskar en solig och skön helg!

Vänliga hälsningar,
Helène

HELÈNE SCHULTE
PRINCIPAL  |  MD  |  PhD

NAPRAPATHÖGSKOLAN – SCANDINAVIAN COLLEGE OF NAPRAPATHIC MANUAL MEDICINE
KRÄFTRIKET 23A  |  114 19 STOCKHOLM  |  SWEDEN