Naprapathögskolan - UKÅ

Revidering av Naprapathögskolans ramverk för systematiskt kvalitetsarbete

Under vårterminen informerade Naprapathögskolan att en revidering av lärosätets kvalitetssystem genomförs för att anpassas till “Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG)”.

Arbetet är nu på väg att slutföras, vilket innebär att en summering av ramverket kommer att publiceras på hemsidan. Både studentrepresentanter samt yrkeslivrepresentanter är delaktiga i arbetet med utformning och genomförandet av revideringen.

Veckans möte i Utbildningsnämnden fokuserades på kvalitetsarbetet, och under diskussionen identifierades ett par förbättringsområden. Sammantaget kan vi konstatera att processen har varit mycket stimulerande och utvecklande, särskilt med avseende på att stärka kvalitetskulturen vid lärosätet.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan