Naprapatstudent reste till Costa Rica för att hjälpa barn med funktionsvariationer

Skyddad: Personlig Tränare

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

Skyddad: Examensbevis och/eller betygsutdrag

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.