Naprapathögskolans tur att bidra med kunskap vid det gemensamma masterprogrammet med XAMK i Finland

Kavla upp – inte enbart för att vi själva ska hålla oss friska, vi gör det även för varandra!