Rena händer räddar liv

Naprapathögskolan följer noggrant utvecklingen och informationen av smittspridningen av Covid-19. Vi tar patienter, studenter och lärares/medarbetares hälsa och säkerhet på största allvar.
Under gårdagen har samma information gått ut till studenter, lärare/personal och patienter. Budskapet är enkelt och tydligt.
  • Handhygien, tvätta händer ofta och noggrant med tvål och varmt vatten samt använd handsprit.
  • Hosta och nys i pappershandduk alternativt i armveck för att undvika att förorena händerna.
  • Under närmsta veckorna undviker vi att ta våra patienter i hand.
  • Stanna hemma om man är sjuk, eller uppvisar symtom med feber eller luftvägsbesvär i form av hosta, andnöd eller halsont.
  • Studenter som den den senaste tiden vistats i riskområden definierat av Folkhälsomyndigheten skall kontakta rektor för vidare information.
  • Lärare/personal som den den senaste tiden vistats i riskområden definierat av Folkhälsomyndigheten ombeds arbeta hemifrån 14 dagar efter hemkomsten samt kontakta rektor för vidare information.
  • Patienter som den senaste tiden vistats i riskområden definierat av Folkhälsomyndigheten ombeds undvika Naprapathögskolans klinik minst 14 dagar efter hemkomsten.

Hur viktigt är det med handtvätt?

Covid-19 smittar tillsamman med en rad andra mikroorganismer genom kontakt mellan människor eller genom hosta och nysningar, sk. kontakt-, dropp- och aerosolsmitta.Världshälsoorganisationen, WHO, och amerikanska smittskyddsmyndigheten rekommenderar handhygien som det mest kostnadseffektiva sättet att förhindra smittspridning. Svenska Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smittan, är att inte träffa sjuka och att tvätta händerna med tvål och vatten. Att tvätta händerna är viktigt kan vi alltså fastslå, men hur gör man det egentligen på ett korrekt sätt? De studenter som gått kursen i Infektionslära -Vårdhygien har fått lära sig och examineras (!!!) i det tillvägagångssätt som rekommenderas enligt WHO (vg. se nedanstående bild). Tvättar man händerna enligt följande metod kan man vara säker på att bli av med samtliga smittämnen. Handtvätten bör ta mellan 40 och 60 sekunder.

Hur viktigt är det med handsprit? 

Covid-19 tillhör en grupp av virus tillsammans med vinterkräksjukan som saknar hölje och är ett så kallat ”naket virus”. Det innebär att de är svåra att avdöda med vanliga alkoholbaserade handdesinfektionsmedel. Handdesinfektion innehållandes väteperoxidlösning som till skillnad från ”vanlig handsprit” även är verksamma på nakna virus kan vara ett bra sätt att påtagligt minska antalet viruspartiklar på våra händer och på så sätt minska smittrisken.

Vid Naprapathögskolan gäller de föreskrifter om vårdhygien som för all legitimerad vårdpersonal inom hälso- och sjukvården i Sverige definierade av Socialstyrelsen.

handtvätt