Revidering och granskning av ”Säkerhetsmanualen för naprapater”

Naprapathögskolan samverkar med Svenska Naprapatförbundet med revidering och granskning av ”Säkerhetsmanualen för naprapater”. Avancerad manuell medicin är ett område som vuxit kraftigt över tid och med 1,5-2 miljoner behandlingar per år är naprapaterna den största gruppen i Sverige. Då en stor del av befolkningen varje år väljer naprapatbehandling är det av stor vikt att skapa förutsättningar för att de behandlingsmetoder en naprapat använder kan utföras på ett säkert och effektivt sätt. En del i dessa förutsättningar är att som terapeut känna till såväl vilka indikationer som vilka kontraindikationer som finns för olika behandlingsmetoder.

Flera externa granskare har bjudits in till revideringen och granskning. Arbetet beräknas vara färdigställt inom till sommaren.


Syftet är att dokumentet ska utgöra en grund för den kliniskt verksamma naprapaten samt som stöd under utbildningen.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan