Naprapathögskolans samarbete med Danderyd sjukhus

NAPRAPATHÖGSKOLAN INTENSIFIERAR DET KLINISKA SAMARBETET MED DANDERYDS SJUKHUS MED ANLEDNING AV ”DEN ANDRA VÅGEN” AV COVID-19

Under våren startade ett samarbete mellan Naprapathögskolan och Danderyds sjukhus (DS) där studenter erbjöds, efter kortare klinisk introduktion, att arbeta som assisterande undersköterskor på olika vårdavdelningar.
Många ställde upp och inte mindre än ca. 100 naprapatstudenter kunde hjälpa vården i den akuta kris som då rådde. En mycket uppskattad insats att döma från olika omdömen och utvärderingar.

Nu är vi mitt i ”den andra vågen” av Covid-19 och sjukhuset behöver återigen höja beredskapen. Därför har vi fattat ett beslut om att på nytt höra efter om det finns studenter som nu är intresserade av att hjälpa till. Delar av tjänstgöringen kan tillgodoräknas inom ramen för grundutbildningen, VFU.

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan