Skärpta lokala Coronaråd i region Stockholm

Igår meddelade Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkare att de fattat beslut om skärpta allmänna lokala råd i flera regioner däribland Stockholm. Detta i syfte att minska smittspridningen då trycket på vården börjat öka.

 Det handlar egentligen inte om några nya regler eller riktlinjer utan mer ett råd om att dessa skall tillämpas striktare. Förra veckan gick Naprapathögskolan ut med mitterminsinformation gällande coronaläget och den policy som gäller vid skolan. För Naprapathögskolans del gäller att verksamheten fortsätter liksom tidigare i smittskyddsanpassade lösningar som vi har arbetat fram sedan pandemin bröt ut i våras. Viktigt att alla inser att försiktighetsprincipen om att hålla avstånd och undvika trängsel gäller i lika stor utsträckning inom skolan som utanför. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Naprapathögskolan stänger inte lokalerna i nuläget för varken studenter eller medarbetare utan arbetar med fortsatta försiktighetsprinciper. Precis såsom tidigare följer Naprapathögskolan den allmänna utvecklingen kring smittspridningen och är beredda att anpassa verksamheten med kort varsel om så skulle behövas.

Smittspridningen vid Naprapathögskolan har hittills inte på något sätt varit oroväckande, något som är allas vårt ansvar att det så också förblir när vi nu går in i en ny fas!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan