Sommaravslutning på Naprapathögskolan

Sommar­avslutning på Naprapat­högskolan

Onsdagen den 24 maj 2017 var det återigen dags för Naprapathögskolans traditionsenliga sommaravslutning. Klockan 11 tog omkring 200 av högskolans studenter plats på terrassen för drink i solskenet. Därefter samlades lärare, personal och studenter i aulan för själva avslutningsceremonin. Inledde gjorde Naprapathögskolans rektor Helène Schulte med tal till studenterna och sedan bjöds det på sång och musik utav två av högskolans studenter.

Därefter tog VD Inger Berg plats på scenen för att dela ut stipendie till studentkårens ordförande Edvin Ambrus. Stipendiet är instiftat till minne av naprapat Anne-Lie Hallstensson och delas ut årligen till studentkårens ordförande. Inger tackade också hela kåren för det enormt viktiga arbete de dagligen gör för högskolan och dess studenter. Hon gav också en historisk tillbakablick över de milstolpar i naprapatins utveckling i Sverige som kåren varit med och bidragit till. Legitimation för naprapater 1994, studiemedel för Naprapathögskolans studenter 2001 samt att kåren, tillsammans med Naprapathögskolan och Svenska naprapatförbundet fick de svenska myndigheterna att dra tillbaka Högskoleverkets förslag om att låta naprapatutbildningen uppgå i sjukgymnastprogrammet.

Efter Ingers tal var det dags för Naprapathögskolans studierektorer Camilla Bolin och Helene Hultholm att avtacka klassrepresentanter och studentkår för deras insatser under det gångna året. Även högskolans lärare och personal avtackades och studentkåren delade ut pris för ”bästa lärare”, ”bästa handledare” samt ”bästa administrativa personal”.

”I denna ljuva sommartid” fick avsluta programmet och därefter bjöds lunch i matsalen och ute i det gröna.