Stort intresse för fördjupande kurser med forskningsinriktning

Målet under grundutbildningen är att den studenten tränas på att visa förståelse för områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt att se sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Tidigt under studierna introduceras studenten därför i kritiskt tänkande och vetenskaplig teori och metod för att främja ett vetenskapligt förhållningssätt.

Från termin 4 kan studenterna även söka en forskningsfördjupade kurs som ges i form av valbar kurs med två inriktningen forskning inom naprapati och idrottsmedicin. Fördjupningskursen leds av Forsknings- och utvecklingschef Martin Asker vid Naprapathögskolan och riktar sig till studenter med starkt intresse för forskningsfrågor och syftar till att främja kunskapsutvecklingen inom manuell medicin.

Riktigt glädjande att intresset är stort för årets ansökan då forskning är avgörande för kvalitetsutvecklingen av manuell medicin!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan