naprapathögskolan

Arbetet inom Strategigruppen fortskrider

Förra veckan hölls möte i Strategigruppen, där representanter från yrkesförbunden i Sverige, Norge och Finland samt den finska utbildningen vid XAMK och Naprapathögskolan samlas för att dra viktiga gemensamma strategiska riktlinjer. Prioriterade områden i nuläget är utformningen av den norska autorisasjonstjänstgöringen (motsvarande legitimationtjänstgöringen i Sverige), även gällande den svenska legitimationtjänstgöringen finns det önskemål om tydligare central styrning, lärandemål och utformning. Ett annat prioriterat område är arbetet med ECNE, European Council of Naprapathic Education, där Naprapathögskolan tillsammans med finska utbildningen ska utforma ”standards” för kvalitetssäkrad naprapatutbildning.

Dessutom diskuteras sedan tidigare en gemensam satsning på ett vidare/fortbildningsprogram för naprapater. Även vikten av naprapatutbildning i Norge belystes, där Naprapathögskolan självklart är en viktigt aktör.

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan