Strategigrupp

Strategigruppsmöte på Naprapathögskolan

I fredags förra veckan var det dags för möte i Strategigruppen vid Naprapathögskolan. Gruppen består av representanter från både utbildningen här i Sverige och i Finland samt naprapatförbunden från Sverige, Norge och Finland. 
Strategigruppens viktigaste syfte är att gemensamt arbeta för att stärka naprapatins roll i samhället. Strategigruppen ska fungera som en plattform för diskussion i frågor som har beröringspunkter både för utbildning och förbund.
Dessutom är syftet att tillsammans stärka och utveckla naprapatin både inom den akademiska- och den yrkesverksamma världen såväl nationellt som internationellt. Gruppen håller möten en gång per termin.

Vid det senaste mötet diskuterades bland annat:

  • hur informationen kring legitimationspraktiken kan förtydligas
  • vidareutbildningar för legitimerade naprapater
  • eventuellt utformandet av ett gemensamt policydokument inom klinisk naprapati
  • vikten av fortsatta undersökningar av hälsoekonomiska vinster av naprapati inom sjukvården
  • auktorisationsprocessen i Norge

Sammanfattningsvis ett viktigt möte om hur vi tillsammans kan stärka naprapatin ur olika aspekter!

Vänliga hälsningar,
Helène

HELÈNE SCHULTE
PRINCIPAL  |  MD  |  PhD

NAPRAPATHÖGSKOLAN – SCANDINAVIAN COLLEGE OF NAPRAPATHIC MANUAL MEDICINE
KRÄFTRIKET 23A  |  114 19 STOCKHOLM  |  SWEDEN