Strategimöte med de nordiska yrkesförbunden och den finska naprapatutbildningen

I veckan har de nordiska yrkesförbunden och den finska naprapatutbildningen vid XAMK tillsammans med Naprapathögskolan haft Strategimöte.

En del handlade självfallet om coronasitautionen och dess påverkan på både utbildning och yrkeskåren. Utöver detta kunde Finland rapportera från antagningen till det nya Masterprogrammet vid XAMK samt förbundets arbete med den nya styrelsen. Norge informerade om det pågående politiska arbetet med att söka legitimation för norska naprapater.

Svenska naprapatförbundet redogjorde bland annat för de fortsatta forskningssatsningarna och förhoppningarna om att kunna hålla kongressen Forum on Manual Medicin, FoMM, under kommande vår.

Från Naprapathögskolans sida informerades om det pågående kvalitetsarbete som sker kontinuerligt för att säkra utbildningens kvalitet. Vi informerade även om samarbetet med Canadian Memorial Chiropractic College (CMCC) och arbetet med att implementera ny teknisk lösning för undervisning i manipulationstekniker, Force Sensing Table Technology (FSTT), i grundutbildningen.

Dessutom diskuterades möjligheterna till ett samarbete med de nordiska yrkesförbunden och Naprapathögskolan om ett mer formaliserat arbetet kring ett gemensamt vidareutbildningsprogram. Naprapathögskolan bör vara en naturlig kunskapskälla såväl inom som efter avslutad grundutbildning. Detta för att säkerställa en progressiv kunskapsutveckling hos naprapater som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare diskussioner kring detta arbete fortsätter vid nästa möte i mars 2021. Ser fram emot det!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan