Studiebesök och glöggmingel på GIH

Förra veckan bjöd prefekt Sofia Brorsson med kollegor däribland Ulrika Tranaeus, leg. naprapat och högskolelektor, in till studiebesök och glöggmingel vid Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Under besöket presenterades pågående forskningsprojekt samt demonstration av de tre stora labben.

På Åstrandlaboratoriet utförs arbetsfysiologisk forskning med inriktning mot såväl fysisk prestationsförmåga som hälsa och välbefinnande. Här utförs bland annat bestämning av syreupptagning och fysisk prestationsförmåga, men även provtagning i form av muskelbiopsi och blodprov. Vid laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll, BMC, utförs studier av mänsklig rörelse och deras neurala, muskulära och mekaniska effekter. Vid laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap, LTIV, utvecklas integreringen mellan teori och praktik samt idrottsrörelsens behov av testning och tillämpad idrottsvetenskap. Sveriges Olympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet bidrar delvis till finansieringen tillsammans med GIH som är huvudman.

Verksamheten vid GIH är imponerande och har flera beröringspunkter med utbildningen vid Naprapathögskolan. Min förhoppning är därför att vi kan finna flera framtida samarbetsprojekt!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan