Svt – ”Naprapatbehandling kan korta vårdköer”

”Ny forskning från Blekinge visar nu att naprapater kan korta köerna till ortopeden rejält. En naprapat kan vara väl så bra som en doktorn för vissa patienter – Som till exempel Börje Sabel, från Karlskrona.” (Svt Sydnytt 2010-08-23)