Tack för 2021

Nu är det inte många dagar kvar innan “julen står för dörren” & ännu ett år är över. 2021 blev ytterligare ett mycket speciellt år. Vi lever fortfarande i en oviss tid men förhoppningsvis blir det bättre. Att undervisning och forskning kunnat fortgå under dessa speciella omständigheter är tack vare alla fantastiskt tålmodiga & ambitiösa studenter, kompetenta lärare/handledare, personal och kreativa samarbetspartners som med imponerande insats vill föra den manuella medicinen framåt.

Under det gångna året har Naprapathögskolan ytterligare stärkt sina resurser inom manuell medicin genom ett utökat nationellt och internationellt samarbete. Stora pedagogiska satsningar har genomförts för att skapa en utbildningsmiljö som är nydanande, attraktivt och relevant. Arbetet med den nya Utbildningsplanen inför HT22 har fortsatt med kreativa och givande diskussioner, mycket tillsammans med Studentkårens stöd. Söktrycket till naprapatutbildningen har återigen slagit rekord, vilket är mycket glädjande. Så sammanfattningsvis ska vi vara mycket nöjda med det snart gångna året, och tillsammans blicka fram emot ett nytt år med nya möjligheter!

Denna blogg blir min sista för i år och med detta vill jag tacka er, uppmuntra till att ta vara på allt det fina helgledigheten kan bjuda på och önska er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan