Titti Lilje, forskare och kliniskt aktiv naprapat, föreläser vid Naprapathögskolan

Studenter i årskurs 2 & 4 har haft föreläsning med leg. naprapat och disputerad forskare Titti Lilje inom ”Forskning om bäckenet och hälsoekonomi”. Titti disputerade vid Blekning Tekniska högskolan 2015 med avhandlingen ”Aspects of musculoskeletal pain interfering with normal life and naprapathic manual therapy from a healthy technology assessment perspective”. Efter det har hon bedrivit forskning på Karolinska Institutet och på Sophiahemmet högskola, i forskargruppen Musculoskeletal and Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC).

Idag bedriver Titti fortsatt forskning inom hälsoekonomi samt inom graviditet och foglossning. Bland annat sker detta i samarbete med en forskargrupp vid Lunds universitet. Målet är att identifiera vilka kvinnor som drabbas av foglossning och att kunna lindra smärtan med hjälp av naprapati. Den standardvård som man ger i dag med information, bälte och sjukskrivning, vilket ju egentligen ingen vård. Det finns inte heller några forskningsmässiga bevis för att det har någon effekt, förklarar Titti. Enligt henne kan ett sätt att lindra problemen med foglossning vara naprapati.


Tack Titti för att du uppmärksammar en viktigt grupp och för dina betydande insatser inom naprapati!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan