I bild: Karoline Einebrant Aspaas, Utbildningsutskottets representant Naprapathögskolans Studentkår

Tradionsenligt Öppet Hus med otraditionella metoder

Förra veckan hölls traditionsenligt Öppet Hus vid Naprapathögskolan med otraditionella metoder.

Den rådande pandemin som nu verkar går in i en tredje fas får alla i samhället och så självfallet även utbildningsväsendet att ”tänka om”. Likt förra året i mars så skedde Öppet Hus via direktstreamad länk. Glädjande nog så rådet det ett mycket stort intresse för naprapatutbildningen vilket återspeglades i ett rekordstort deltagande. Studierektorer, undervisande lärare, utbildningsinformatör, studentkårsrepresentant och studenter fanns på plats för att informera om utbildningen samt svara på frågor.

Sammanfattningsvis verkar det som att det från studenternas sida, även om det senaste året varit extremt annorlunda, finns en känsla av att vi tillsammans har lyckats skapa en utbildningsmiljö som är mycket välfungerande. Det glädjer mig som rektor att höra! Tack!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan