Upphovsrätt

Allt innehåll på den här webbplatsen är skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt och tillhör Naprapathögskolan. © Skandinaviska Naprapathögskolan AB och Scandinavian College of Naprapathic Manual Medicine AB.

Den som bryter mot lagen (1960:729) om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Lagöverträdelser beivras.

Naprapathögskolan är ett privat utbildningsföretag som utbildat naprapater sedan 1970. Inga statliga medel har erhållits för utvecklingen av högskolans utbidningsprogram med tillhörande utbildningsplaner, studieplaner, kursplaner och undervisningsmaterial. Allt har skett genom egna investeringar. Vi värnar dessa investeringar vilka samtliga omfattas av lagstadgat immaterialrättsligt skydd.

Informationen på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till utbildningsplaner, studieplaner, kursplaner, undervisningsmaterial, övriga texter, bilder, illustrationer, video och ljudupptagningar, får inte, utom för rent privata syften eller där det är specificerat, reproduceras, förändras, överföras, lagras, nyttjas för näringsverksamhet eller inom privat eller statlig utbildning i någon form överhuvudtaget.

Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter, typografiska fel och kan ändras utan förvarning. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är strängt förbjudet.

Kännetecken

De kännetecken (logotyper, märken, symboler etc.) som finns på webbplatsen tillhör Naprapathögskolan, Skandinaviska Naprapathögskolan AB och Scandinavian College of Naprapathic Manual Medicine AB och är skyddade av känneteckenslagstiftning. Det är inte tillåtet att använda Naprapathögskolans kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium då dessa är en del av vårt upphovsrättsskyddade varumärke och registrerade hos PRV, Patent- och Registreringsverket.

Naprapatins symbol

Naprapatins symbol, de två händerna med människan i centrum, används av Naprapathögskolan med tillstånd från National College of Naprapathic Medicine, Chicago, Illinois.  Som yrkesverksam naprapat har du möjlighet att använda detta motiv i din egen verksamhet. Observera att rätten att använda motivet inte innebär att du får kopiera den symbol som används i Naprapathögskolans logotyp. Denna är i lag skyddad enligt beskrivning ovan.

© Naprapathögskolan, Skandinaviska Naprapathögskolan AB och Scandinavian College of Naprapathic Manual Medicine AB